Nieuws

"Europe calling" webinar

Dear Green friends,

Below you find the invitation for the "Europe calling" webinar taking place this Wednesday at 18h30. This wants to offer an opportunity to participate in discussing the peculiar political situation that is developing in Germany.

It would be great, if you could spread the invitation among your green contacts and ask them to distribute it as they see fit.  

The more people that get the invitation, the better.

Best,

Reinhard Bütikofer
EGP Co-Chair

EUROPEAN GREEN PARTY aisbl
Rue Wiertz 31
B-1050 Brussels, Belgium
T  +32 2 626 03 32
W  www.europeangreens.eu

Lees verder

Politiek Café Heerde

Aan alle geadresseerden,

Zoals al eerder aangekondigd, is het onderwerp voor ons komend politiekcafé de commotie rondom de voorgestelde vliegroutes  van het toekomstige vliegveld Lelystad.

Eén van de initiatiefnemers van de petitie, Mark Vroegindeweij, komt ons bijpraten.

Dit zal weer plaatsvinden in ons Dorpshuis, Griftstraat 8, 8181 VZ HEERDE op vrijdag 6 oktober om 20.00 u

Ik hoop u allen weer te zien!

Vriendelijke groten van Geraldine Kwekkeboom namens de fracties D66-GL en PvdA Heerde

PS We verwachten aardig wat toeloop. Misschien ten overvloede, toch wil ik nog even aangeven dat de genoten consumpties voor eigen rekening zijn

Een update over Luchthaven Lelystad

Van: Suzanne Kröger

Beste mensen,

Even een update nav het AO Luchtvaart. De beantwoording liep flink uit, dus de tweede termijn zal donderdag 28 september plaats vinden. Hier is drie uur voor gepland, dus ruim tijd voor discussie.

Lees verder

Bitufa nieuwe (deel-) vergunning

Recent is Bitufa volgens een publicatie in de Schaapskooi voorzien van een nieuwe (deel-) vergunning. Kort samengevat komt het er op neer dat het bedrijf kan groeien en dat het bedrijf omgevingsneutraal moet zijn. Er is echter wel overlast geweest.

Lees verder

Pagina's