Nieuws

Lelystad Airport in nevelen gehuld

Oud-politicus Jan Terlouw, die de première van deze documentairefilm inleidde op 11 juli 2018 te Dalfsen, complimenteerde de filmmaker:  

"Het is een erg mooie film, kwalitatief mooi, heel volledig, alle onderwerpen worden belicht, helder gesproken door iedereen. Een prachtfilm.”

"Je ziet dat het kapitaal, dat geld wil verdienen door de markt uit te breiden, altijd weer lijkt te winnen. Je ziet ook dat ministeries ook niet ongevoelig zijn voor die krachten. De regering is voor een groot deel eigenaar van Schiphol, ja en dan is het moeilijk, dat zie je", aldus oud-politicus Jan Terlouw, die het openingswoord deed bij de première van de film 'Lelystad Airport in nevelen gehuld' (Bron RTV Oost - Oscar Siep).

vervolg en naar FILM link

EXCURSIE AARDEWONINGEN OLST

Aardhuizen Olst

Deze excursie is uitgesteld en heeft op 21 juli 2018 plaatsgevonden.

Het was een leerzame dag en we hebben contacten met GroenLinks afdeling Olst-Wijhe gelegd.

Op zaterdag  organiseerde GroenLinks, afdeling Noord-Oost Veluwe, een excursie naar Olst. Het programma van de ochtend is gemaakt in samenwerking met de GroenLinks afdeling Olst-Wijhe en we willen graag ervaringen met elkaar uitwisselen. Zie ook de Groene Vlieger voor meer informatie.

Politiek Café Heerde

Aan alle geadresseerden,

Omdat de 1ste vrijdag in mei wat ongelukkig viel (4 mei), hebben we die datum maar overgeslagen. Ook omdat de vorming van het College ook nog gaande was.
Inmiddels is bekend hoe de partijen de komende 4 jaar in Heerde willen gaan besturen.
Nog steeds willen wij de bewoners van gemeente Heerde (meer) betrekken bij de gemeentelijke besluitvormingsprocessen. En daar willen wij ons mee bezighouden in ons politieke café van juni, vrijdag a.s. 1 juni. Er zijn inmiddels voorbeelden genoeg hoe deze lokale democratische ontwikkelingen in den lande vorm krijgen.

Ik nodig u allen van harte uit om mee te denken over hoe wij dit in Heerde (beter) van de grond krijgen. 2 weten meer dan 1, merken we regelmatig en vele handen maken licht werk. Daarom willen we (voor zover dat nog niet bekend is bij ons) ook graag weten of u hierin een bijdrage zou kunnen en willen leveren. En zo ja, welke.
Ik hoop u allen weer te zien!

Vriendelijke groeten van Geraldine Kwekkeboom, namens D66 GroenLinks Heerde

PS hoewel ik het (nog) niet hebt gecheckt, ga ik ervan uit dat we weer in het Dorpshuis (Griftstraat 8) terecht kunnen, vanaf 20:00 u. Ik laat het u zo snel mogelijk weten als het een andere ontmoetingsplek wordt.

Groene Vlieger N.O.Veluwe 18-2

Deze vlieger is gewijd aan de verkiezingen.
Het wordt een spannende verkiezingsdag want de uitslag lijkt dit keer wel erg moeilijk te voorspellen.
De grondbeginselen van de landelijke partijen komen terug in hun lokale fracties, die op hun beurt uitvoering geven aan die beginselen op lokaal niveau; de verbinding is duidelijk herkenbaar. Daarmee is ook duidelijk dat wat “in Den Haag” bedacht en besloten wordt, wel degelijk van invloed is op en zelf ook weer beïnvloedbaar is door de lokale fracties van de landelijke partijen.

 

Zaterdagmiddag 10 maart komt Bram van Ojik naar Epe !

Lees verder

Pagina's