Politiek Café Heerde

Aan alle geadresseerden,

Zoals al eerder aangekondigd, is het onderwerp voor ons komend politiekcafé de commotie rondom de voorgestelde vliegroutes  van het toekomstige vliegveld Lelystad.

Eén van de initiatiefnemers van de petitie, Mark Vroegindeweij, komt ons bijpraten.

Dit zal weer plaatsvinden in ons Dorpshuis, Griftstraat 8, 8181 VZ HEERDE op vrijdag 6 oktober om 20.00 u

Ik hoop u allen weer te zien!

Vriendelijke groten van Geraldine Kwekkeboom namens de fracties D66-GL en PvdA Heerde

PS We verwachten aardig wat toeloop. Misschien ten overvloede, toch wil ik nog even aangeven dat de genoten consumpties voor eigen rekening zijn